Zoeken

Sint's pakjesexpres!Voor kinderen en kleinkinderen van Qbuzz medewerkers.

Dit jaar gaat het anders dan andere jaren. De pakjesexpres  gaat bij de kinderen langs om cadeaus te brengen. De bezorgdagen zijn 27 & 28 november. Na opgave krijgt u 17 november een mail welke bezorgdag uw kind of kleinkind toegewezen krijgt.

Bij opgave doorgeven:

-Voornaam achternaam kind,

-Leeftijd,Jonge/Meisje

-adres van degene die het kind opgeeft.

-Leeftijd t/m 9 jaar            


Sluiting opgave 14 november.

Opgave uitsluitend via: inschrijvingdetweesprong@gmail.com

Heeft u voor de 18de van November nog geen bericht terug, bel dan 0651190891153 keer bekeken

Nieuwsbrief PV de Tweesprong

POWERED BY

Original on Transparent.png